สถิติผู้ชมเว็บไซต์

Search :  


1. ชำระค่าบริการ

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน
ชื่อบัญชี "สรศักดิ์ ดอกจันทร์"
ท่าน สามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภท
ไทยพานิชย์
ลาดพร้าว101
233-2-00973-0
ออมทรัพย์
กสิกรไทย
ลาดพร้าว99
100-2-09014-5
ออมทรัพย์

*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน
จากนั้นให้ Fax หลักฐานการโอนเงินมาที่ 037-349-965 หรือ Scan ส่งอีเมลมาที่ meena_villa@hotmail.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์ หรือติดต่อที่ 090-938-0470


2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม หลักฐานการโอนเงิน
- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อ-นามสกุล
- หลักฐานการโอนเงิน
- ส่ง Fax มาที่ หรือทางอีเมล์ meena_villa@hotmail.com